Za makedonskite stranici e koristen kirili~niot font  MAC C Swiss. Ako  go nemate toj font instalirano kaj vas, makedonskite stranici }e bidat so latini~en font.  

Postapka za instalirawe na MAC C Swiss :  

1. Kliknete za simnuvawe na  MAC C Swiss  

2. maccswiss.zip  }e go snimite vo nekoj privremen  direktorium (pr.C:\TEMP)  

3. Fajlot go raspakuvate vo  c:\windows\fonts  
 

 

Design by: UNet Web Design Team
Copyright © UNet 1996